JELENTKEZÉSI LAP A 2024. SZEPTEMBERBEN KEZDŐDŐ HITÉLETI KÉPZÉSEKRE


 


 


 


Kérjük, hogy a jelentkezéshez szíveskedjen az alábbi adatokat megadni, majd a "Regisztrálok" gombra kattintva a regisztrációt befejezni. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. 


 
Személyes adatok


 
Állandó lakcím adatai


 
Értesítési adatok 
 


 

 


 
 


Érettségi adatai*


(felsőfokú végzettség esetén is!)
*: A 423/2012. (XII.29) Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 2.§ 2-es bekezdése, valamint a 41.§ értelmében emelt szintű érettségi  - bemeneti- követelmény nem vonatkozik a hitéleti képzésekre.

 


 
 


Felsőoktatási végzettség adatai


(egyetem, főiskola, felsőfokú szakképzés)Folytat-e felsőoktatási tanulmányokat másik szakon is? *

Amennyiben igen, úgy kérjük adja meg az alábbi adatokat

 
Nyelvvizsga adatok*


 


*: A 423/2012. (XII.29) Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 17.§  és 34. § értelmében a nyelvvizsga a hitéleti szakokra nem bemeneti felvételi követelmény.

 


1. nyelvvizsga adatai:


2. nyelvvizsga adatai: 
A pályázó által választott képzés adatai
Kérjük a szak kiválasztása előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat:


a)    Állami ösztöndíjas képzés - csak azok jelentkezhetnek, akik még nem használták fel az állami ösztöndíjas 12 félévnyi keretet
b)    Az önköltséges képzés térítési díja - 165.000-Ft/félév
c)    Levelező tagozaton a képzés félévente 9 hétvégén, pénteken és az azt követő szombati napon folyik
d)    Az osztatlan képzéseken a képzés ideje 10 félév
e)  a BA képzéseken a képzés ideje 6 félév
f)     A *-gal jelölt MA képzések képzési ideje hitéleti alapképzési oklevéllel rendelkezőknek 4 félév, nem hitéleti alapképzési végzettséggel +50 kredit g)
A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan fogyatékossága, betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, valamint egyéb fogyatékosságban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar, egyéb fogyatékosság a felvételt kizáró okok.
Kérjük, hogy az elektronikusan kitöltött jelentkezési lap  elküldése után, küldje meg részünkre az alábbi dokumentumok szkennelt változatát a következő e-mailre – felveteli.tk@gfe.hu:


a)    érettségi bizonyítvány másolata,
b)    amennyiben van: felsőoktatási oklevél (diploma) másolata,
c)    amennyiben van: nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata,
d)    lelkipásztori ajánlás (szerepeljen benne az ajánlás indoklása is),
e)    keresztlevél, valamint elsőáldozási és – amennyiben van - bérmálási igazolás másolata,
f)     motivációs levél (Miért, milyen célból választja ezt a képzést?)


 

Hol találkozott a Gál Ferenc Egyetemmel, honnan jutott információhoz intézményünkről?Kérjük válasszon: 
 


A szakok megfelelő számú felvett hallgató esetében indulnak!


 


 


Jelentkezési határidő (a jelentkezési lap online módon történő kitöltése és a fenti csatolmányok e-mailben történő továbbítása vagy személyes leadása):


2024. június 25.


 


A Gál Ferenc Egyetem hitéleti szakjaira a jelentkezés saját felvételi eljárás keretében történik. A felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetés a jelentkező alapvető biblikus és hittani ismereteiről. A felvételi eljárás hittani része alól mentesül BA szakon az, aki katolikus hittan tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tett.


 


A felvételire kérjük az alábbiakat hozza magával:


2 db - saját névre megcímzett és ajánlott küldeményként felbélyegzett kis méretű boríték, 1 db 3,5 × 4,5-ös útlevél minőségű fénykép


 


A felvételi (pályaalkalmassági és motivációs) elbeszélgetés várható időpontja: 2024. július 1-5. között


 


Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és személyes adataimban történő változást 8 munkanapon belül írásban bejelentem a GFE Tanulmányi Osztályán.


 


Felhívjuk a figyelmét, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben foglaltak szerint (49.§ 8-as bekezdés) a felvételi motivációs beszélgetés alkalmával, valamint a beiratkozáskor is igazolja esetleges fogyatékosságát /fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd/, mert csak ebben az esetben tudjuk figyelembe venni a tanulmányai során. A fentiek a Hittanár - nevelőtanár, ill. Teológus szakra nem vonatkoznak, mert ezeken a szakokon a felvételt kizáró ok a fogyatékosság.

Designed by simple wp themes.