JELENTKEZÉSI LAP A 2022. SZEPTEMBERBEN KEZDŐDŐ HITÉLETI KÉPZÉSEKRE


 


 


 


Kérjük, hogy a jelentkezéshez szíveskedjen az alábbi adatokat megadni, majd a "Regisztrálok" gombra kattintva a regisztrációt befejezni. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. 


 
Személyes adatok


 
Állandó lakcím adatai


 
Értesítési adatok 
 


 

 


 
 


Érettségi adatai*


(felsőfokú végzettség esetén is!)
*: A 423/2012. (XII.29) Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 2.§ 2-es bekezdése, valamint a 41.§ értelmében emelt szintű érettségi  - bemeneti- követelmény nem vonatkozik a hitéleti képzésekre.

 


 
 


Felsőoktatási végzettség adatai


(egyetem, főiskola, felsőfokú szakképzés)Folytat-e felsőoktatási tanulmányokat másik szakon is? *

Amennyiben igen, úgy kérjük adja meg az alábbi adatokat

 
Nyelvvizsga adatok*


 


*: A 423/2012. (XII.29) Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 17.§  és 34. § értelmében a nyelvvizsga a hitéleti szakokra nem bemeneti felvételi követelmény.

 


1. nyelvvizsga adatai:


2. nyelvvizsga adatai: 
A pályázó által választott képzés adatai
Kérjük a szak kiválasztása előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat:


a)    Állami ösztöndíjas képzés - csak azok jelentkezhetnek, akik még nem használták fel az állami ösztöndíjas 12 félévnyi keretet
b)    Az önköltséges képzés térítési díja - 165.000-Ft/félév
c)    Levelező tagozaton a képzés félévente 9 hétvégén, pénteken és az azt követő szombati napon folyik
d)    Az osztatlan képzéseken a képzés ideje 10 félév
e)    a BA képzéseken a képzés ideje 6 félév
f)     A *-gal jelölt MA képzések képzési ideje hitéleti alapképzési oklevéllel rendelkezőknek 4 félév, nem hitéleti alapképzési végzettséggel +50 kredit
Kérjük, hogy az elektronikusan kitöltött jelentkezési lap  elküldése után, küldje meg részünkre az alábbi dokumentumok szkennelt változatát a következő e-mailre – felveteli.tk@gfe.hu:


a)    érettségi bizonyítvány másolata,
b)    amennyiben van: felsőoktatási oklevél (diploma) másolata,
c)    amennyiben van: nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata,
d)    lelkipásztori ajánlás (szerepeljen benne az ajánlás indoklása is),
e)    keresztlevél, valamint elsőáldozási és – amennyiben van - bérmálási igazolás másolata,
f)     motivációs levél (Miért, milyen célból választja ezt a képzést?)


 


A szakok megfelelő számú felvett hallgató esetében indulnak!


 


 


Jelentkezési határidő (a jelentkezési lap online módon történő kitöltése és a fenti csatolmányok e-mailben történő továbbítása vagy személyes leadása):


2022. augusztus 26.


 


A Gál Ferenc Egyetem hitéleti szakjaira a jelentkezés saját felvételi eljárás keretében történik. A felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetés a jelentkező alapvető biblikus és hittani ismereteiről. A felvételi eljárás hittani része alól mentesül BA szakon az, aki katolikus hittan tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tett.


 


A felvételire kérjük az alábbiakat hozza magával:


2 db - saját névre megcímzett és ajánlott küldeményként felbélyegzett kis méretű boríték, 1 db 3,5 × 4,5-ös útlevél minőségű fénykép


 


A felvételi (pályaalkalmassági és motivációs) elbeszélgetés várható időpontja: 2022. szeptember 5-7. között


 


Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és személyes adataimban történő változást 8 munkanapon belül írásban bejelentem a GFE Tanulmányi Osztályán.


 


Felhívjuk a figyelmét, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben foglaltak szerint (49.§ 8-as bekezdés) a felvételi motivációs beszélgetés alkalmával, valamint a beiratkozáskor is igazolja esetleges fogyatékosságát /fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd/, mert csak ebben az esetben tudjuk figyelembe venni a tanulmányai során.

Designed by simple wp themes.